OUR TEAM

Emily Smith

Emily Smith

Co-President

William Xie

William Xie

Co-President

Chelsea Cao

Chelsea Cao

VP External

Anchal Gupta

Anchal Gupta

VP Internal

Mahima Sangli

Mahima Sangli

Project Lead

Katelyn Cua

Katelyn Cua

Project Lead

Judy Zhou

Judy Zhou

Project Lead

OUR LEADERSHIP TEAM